注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

精灵家族永远的精神乐园

毕业不是终点,而是一个新的开始!

 
 
 

日志

 
 

12、13课拼读测试卷  

2010-10-20 18:15:03|  分类: 资料一箩筐 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第十二课拼读测试卷

 

一、拼一拼,读一读

jī  dàn     quàn ɡào     dān xīn     lún  chuán   dà  yàn   

ɡuǒ yuán    dào  tián    bái  yún    zuǒ  yòu    chē  lún  

huī chén    chèn  zhí    huān kuài   shén  huà   zhēn  jiǎ

yuán quān   zhēn  zhū     qiān bǐ    shēn  qiǎn   wài   bīn

xuān chuán  shēn  shǒu    pīn  yīn   rén  mín    shǐ jìn   

zǎo  chén   fān  ɡǔn     yí cùn     zì  diǎn    chūn  sǔn  

 jūn    chūn  tiān     qún  zi     shén     shēn  tǐ 

xún zhǎo   shī  rùn     rén  qún    kuān kuò    zūn shǒu 

tiān ān mén    cè shì juàn    wén jù hé     zhǐ nán zhēn 

bīn bīn yǒu lǐ   jīn jīn yǒu wèi   yuán zhū bǐ     jiě fànɡ jūn

 

评分标准:读错每个音节、生字扣1分。

 

13课拼读测试卷

一、拼一拼,读一读

shuǐ  ɡānɡ    tái  dēnɡ      xiónɡ  yīnɡ   ɡōnɡ rén    

ɡān  jìnɡ     shēnɡ huó     xīn  qínɡ     yǎn  jīnɡ 

yōnɡ bào     děnɡ  dài      cōnɡ  minɡ    xiōnɡ  měnɡ   

chánɡ jiānɡ    pín qiónɡ      nào zhōnɡ     zhuānɡ  jiɑ   

shānɡ xīn    shànɡ shēnɡ     xiànɡ cè      ɡuǎnɡ dà

běi  jīnɡ     nénɡ  ɡàn     yánɡ ɡuānɡ     mì fēng   

tīnɡ  jiǎnɡ   fēnɡ shōu      zhènɡ què    zhěnɡ qí  

qiū ɡāo qì shuǎnɡ   fēnɡ jǐnɡ yōu  měi   tiān  ɡāo yún  dàn

 

评分标准:读错每个音节、生字扣1分。

  评论这张
 
阅读(214)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017